Televizora LG konfigurēšana

Piemērā tiek apskatīts televizora modelis LG 42LB679V. Jūsu televizora Izvēlne var nedaudz atšķirties atkarībā no modeļa, izlaiduma gada un programmatūras versijas.

Neatkarīgi no televizora markas un modeļa, jāievēro šādi punkti: Izvēlnes iestatījumos atrodiet sadaļas (Translācija / Antenu (kabeļu) kanālu uzstādīšana / Kanāli). Izvēlieties punktu Automātiskā meklēšana. Ja televizorā paredzēta iestatīšana pa soļiem, sekojiet instrukcijām ekrānā. Mainiet meklēšanas iestatījumus izvēlnē Meklēšanas kabeļu parametri uz jauniem parametriem:

  • Pirmā frekvence / sākotnējā frekvence: 306 MHz/ 306000 KHz;
  • Pārraides ātrums: 6900 Ks/s;
  • Meklēšana tīklā: Jā;
  • Meklēšanas veids: Tīkls;

Palaidiet automātisko meklēšanu. Sagaidiet kanālu automātiskās meklēšanas beigas (~5 minūtes). Aizveriet konfigurācijas izvēlni.

Televizora LG detalizēta konfigurēšana

Nospiediet uz tālvadības pults SETTINGS.

Atvērtajā izvēlnē pa kreisi tiks izvēlēta pozīcija Ātri (Быстро, Quick). Nospiediet uz pults taustiņu pa labi.

Izvēlieties izvēlnes punktu Kanāli (Каналы, Programmes) un nospiediet OK.

Izvēlieties izvēlnes punktu Kanālu meklēšana (Поиск каналов, Programmes Tuning) un nospiediet OK.

Atvērtajā izvēlnē, nospiežot uz pults taustiņus augšup vai lejup, izvēlieties punktu Automātiskā meklēšana (Автопоиск, Auto tuning) un nospiediet OK.

Nospiežot uz pults taustiņus lejup vai augšup, izvēlieties punktu Kabelis (Каб. ТВ, Cable), pēc tam nospiediet uz pults taustiņu OK. Ja iepretim šim punktam jau ir ielikts ķeksītis, tas šīs darbības var izlaist.

Nospiežot taustiņu lejup, atrodiet taustiņu Tālāk (Далее, Next) un nospiediet uz pults taustiņu OK.

Jaunatvērtajā izvēlnē tiks izcelts punkts Tips (Тип, Type).

Ja zem punkta Tips (Тип, Type) izvēlēts apakšpunkts Tīkla meklēšana (Поиск по сети, Network search), spiežot uz pults taustiņu lejup, atrodiet taustiņu Tālāk (Далее, Next) un apstipriniet izvēli, nospiežot taustiņu OK.

Ja izvēlnē Tips (Тип, Type) nav izvēlēts apakšpunkts Tīkla meklēšana (Поиск по сети, Network search), tad uz pults jānospiež taustiņš OK, un, spiežot uz pults taustiņus lejup vai augšup, izvēlēties apakšpunktu Tīkla meklēšana (Поиск по сети, Network search). Pēc šīm darbībām, spiežot uz pults taustiņu lejup, atrodiet taustiņu Tālāk (Далее, Next) un apstipriniet izvēli, nospiežot taustiņu OK.

Vēlreiz nospiediet uz pults taustiņu OK.

Sagaidiet televizora konfigurēšanas pabeigšanu (aptuveni 15 minūtes).

Nospiediet uz pults taustiņu OK, lai izietu no izvēlnes.