Televizora Panasonic konfigurēšana

Piemērā tiek apskatīts televizora modelis Panasonic TX-L32S10E. Jūsu televizora Izvēlne var nedaudz atšķirties atkarībā no modeļa, izlaiduma gada un programmatūras versijas.

Neatkarīgi no televizora markas un modeļa, jāievēro šādi punkti: Izvēlnes iestatījumos atrodiet sadaļas (Translācija / Antenu (kabeļu) kanālu uzstādīšana / Kanāli). Izvēlieties punktu Automātiskā meklēšana. Ja televizorā paredzēta iestatīšana pa soļiem, sekojiet instrukcijām ekrānā. Mainiet meklēšanas iestatījumus izvēlnē Meklēšanas kabeļu parametri uz jauniem parametriem:

  • Pirmā frekvence / sākotnējā frekvence: 306 MHz/ 306000 KHz;
  • Pārraides ātrums: 6900 Ks/s;
  • Meklēšana tīklā: Jā;
  • Meklēšanas veids: Tīkls;

Palaidiet automātisko meklēšanu. Sagaidiet kanālu automātiskās meklēšanas beigas (~5 minūtes). Aizveriet konfigurācijas izvēlni.

Televizora Panasonic detalizēta konfigurēšana

Uz pults nospiediet taustiņu MENU.

Spiežot uz pults taustiņus augšup vai lejup, izvēlieties punktu Iestatīšana un apstipriniet savu izvēli nospiežot uz pults taustiņu ОК.

Jaunatvērtajā izvēlnē, spiežot uz pults taustiņu lejup, izvēlieties punktu DVB-C regulēšanas izvēlne un nospiediet uz pults taustiņu ОК.

Spiežot uz pults taustiņus augšup vai lejup, izvēlieties punktu Automātiskā iestatīšana un nospiediet uz pults taustiņu OK.

Spiežot uz pults taustiņus augšup vai lejup, izvēlieties punktu Skenēt režīmu, pēc tam, spiežot uz pults taustiņus pa kreisi vai pa labi, izvēlieties Pilns un nospiediet uz pults taustiņu OK.

Vēlreiz nospiediet uz pults taustiņu OK lai uzsāktu pieejamo tīklu meklēšanu, pēc kāda laika tabulā atainosies pieejamo tīklu nosaukumi.

Spiežot uz pults taustiņus augšup vai lejup, izvēlieties punktu Balticom un nospiediet uz pults taustiņu OK.

Televizors uzsāks automātisko kanālu meklēšanu (~3 minūtes).

Pēc konfigurēšanas televizors automātiski aizvērs izvēlni.