VOIP modēma pieslēgšanas shēma

voipmodem

Modēma pieslēgšanas shēma ar rūtera izmantošanu

  • Pieslēdziet interneta kabeli pie modema WAN porta
  • Pieslēdziet rūteri pie modema LAN porta
  • Pieslēdziet tālruni pie modema Phone1 vai Phone2 portiem

Modēma pieslēgšanas shēma bez rūtera izmantošanas

  • Pieslēdziet interneta kabeli pie modema WAN porta
  • Pieslēdziet datoru pie modema LAN porta
  • Pieslēdziet tālruni pie modema Phone1 vai Phone2 portiem

Ievērojiet: Izmantojiet tikai modēma komplektā pievienoto AC adapteru. Cita adaptera izmantošana var nodarīt nopietnus bojājumus modēmam.