Televizora Philips konfigurēšana

Piemērā tiek apskatīts televizora modelis PHILIPS 42PFH5609/88. Jūsu televizora Izvēlne var nedaudz atšķirties atkarībā no modeļa, izlaiduma gada un programmatūras versijas.

Neatkarīgi no televizora markas un modeļa, jāievēro šādi punkti: Izvēlnes iestatījumos atrodiet sadaļas (Translācija / Antenu (kabeļu) kanālu uzstādīšana / Kanāli). Izvēlieties punktu Automātiskā meklēšana. Ja televizorā paredzēta iestatīšana pa soļiem, sekojiet instrukcijām ekrānā. Mainiet meklēšanas iestatījumus izvēlnē Meklēšanas kabeļu parametri uz jauniem parametriem:

  • Pirmā frekvence / sākotnējā frekvence: 306 MHz/ 306000 KHz;
  • Pārraides ātrums: 6900 Ks/s;
  • Meklēšana tīklā: Jā;
  • Meklēšanas veids: Tīkls;

Palaidiet automātisko meklēšanu. Sagaidiet kanālu automātiskās meklēšanas beigas (~5 minūtes). Aizveriet konfigurācijas izvēlni.

Televizora Philips detalizēta konfigurēšana

Ieejiet konfigurēšanas izvēlnē, uz tālvadības pults nospiežot taustiņu Home (Ar mājas piktogrammu).

Izvēlieties punktu Uzstādīšana (Установка, Setup) uz pults, spiežot taustiņus pa labi vai pa kreisi, pēc tam nospiediet uz pults taustiņu OK.

Ar taustiņu pa labi vai pa kreisi palīdzību izvēlieties punktu Meklēt kanālus (Поиск каналов, Search for channels), pēc tam nospiediet uz pults taustiņu OK.

Jaunatvērtajā izvēlnē, spiežot uz pults taustiņus augšup vai lejup, izvēlieties punktu Pārinstalēt kanālus (Переустановить каналы, Re-install) un apstipriniet savu izvēli nospiežot uz pults taustiņu OK.

Spiežot uz pults taustiņus augšup vai lejup, izvēlieties valsti Latvija un apstipriniet savu izvēli nospiežot uz pults taustiņu OK.

Spiežot uz pults taustiņus augšup vai lejup, izvēlieties punktu Kabeļtel. DVB-C (Кабель DVB-C, Cable DVB-C) un apstipriniet savu izvēli nospiežot uz pults taustiņu OK.

Spiežot uz pults taustiņus pa kreisi vai pa labi, izvēlieties taustiņu Sākt (Начать, Start).

Sagaidiet televizora konfigurēšanas pabeigšanu (~ 30 minūtes)

Pēc konfigurēšanas pabeigšanas, uz pults nospiediet taustiņu OK lai aizvērtu izvēlni.