Televizora Sony konfigurēšana

Piemērā tiek apskatīts televizora modelis Sony Bravia KDL-40W605B. Jūsu televizora Izvēlne var nedaudz atšķirties atkarībā no modeļa, izlaiduma gada un programmatūras versijas.

Neatkarīgi no televizora markas un modeļa, jāievēro šādi punkti: Izvēlnes iestatījumos atrodiet sadaļas (Translācija / Antenu (kabeļu) kanālu uzstādīšana / Kanāli). Izvēlieties punktu Automātiskā meklēšana. Ja televizorā paredzēta iestatīšana pa soļiem, sekojiet instrukcijām ekrānā. Mainiet meklēšanas iestatījumus izvēlnē Meklēšanas kabeļu parametri uz jauniem parametriem:

  • Pirmā frekvence / sākotnējā frekvence: 306 MHz/ 306000 KHz;
  • Pārraides ātrums: 6900 Ks/s;
  • Meklēšana tīklā: Jā;
  • Meklēšanas veids: Tīkls;

Palaidiet automātisko meklēšanu. Sagaidiet kanālu automātiskās meklēšanas beigas (~5 minūtes). Aizveriet konfigurācijas izvēlni.

Televizora Sony detalizēta konfigurēšana

Nospiediet uz pults taustiņu HOME.

Spiežot taustiņu pa labi, izvēlieties punktu Iestatījumi (Установки, Settings) un nospiediet centrālo taustiņu uz pults.

Jaunatvērtajā izvēlnē, spiežot uz pults taustiņu lejup, izvēlieties punktu Digitāla uzstādīšana (Цифр. конфигурация, Digital Setup) un pēc tam nospiediet centrālo taustiņu uz pults.

Spiežot uz pults taustiņu lejup izvēlieties izvēlnes punktu Digitāla automātiskā noskaņošana (Автопоиск цифр. станций, Digital Autotuning) un nospiediet centrālo taustiņu uz pults.

Jaunatvērtajā logā, spiežot uz pults taustiņu pa kreisi, izvēlieties Jā (Да, Yes) un nospiediet centrālo taustiņu uz pults.

Spiežot uz pults taustiņus augšup vai lejup, izvēlieties punktu Kabelis (Кабель, Cable) un apstipriniet savu izvēli, uz pults nospiežot centrālo taustiņu.

Jaunatvērtajā logā tiks izvēlēt punkts Sken. tips (Тип сканирования, Scan type).

Uz pults nospiediet centrālo taustiņu.

Spiežot uz pults taustiņus augšup vai lejup, izvēlieties punktu Pilnā skenēšana (Полное сканирование, Full Scan) un apstipriniet savu izvēli, uz pults nospiežot centrālo taustiņu

Tālāk, spiežot uz pults taustiņu lejup, atrodiet taustiņu Sākt (Начать, Start) un nospiediet uz pults centrālo taustiņu.

Sagaidiet televizora konfigurēšanas pabeigšanu (~15 minūtes), pēc tam nospiediet uz pults taustiņu RETURN lai aizvērtu izvēlni.