Televizora SHARP konfigurēšana

Neatkarīgi no televizora markas un modeļa, jāievēro šādi punkti: Izvēlnes iestatījumos atrodiet sadaļas (Translācija / Antenu (kabeļu) kanālu uzstādīšana / Kanāli). Izvēlieties punktu Automātiskā meklēšana. Ja televizorā paredzēta iestatīšana pa soļiem, sekojiet instrukcijām ekrānā. Mainiet meklēšanas iestatījumus izvēlnē Meklēšanas kabeļu parametri uz jauniem parametriem:

  • Pirmā frekvence / sākotnējā frekvence: 306 MHz/ 306000 KHz;
  • Pārraides ātrums: 6900 Ks/s;
  • Meklēšana tīklā: Jā;
  • Meklēšanas veids: Tīkls;

Palaidiet automātisko meklēšanu. Sagaidiet kanālu automātiskās meklēšanas beigas (~5 minūtes). Aizveriet konfigurācijas izvēlni.

Televizora SHARP detalizēta konfigurēšana

Nospiediet taustiņu MENU uz tālvadības pults.

Izvēlieties punktu Channel (канал, kanāls) un nospiediet taustiņu ОК uz tālvadības pults.

Izvēlieties punktu Auto Tuning (автонастройка, automātiskā regulēšanā) un nospiediet taustiņu ОК uz tālvadības pults.

Sameklējiet punktu Auto Tuning (5. punkts) (автонастройка, automātiskā regulēšanā) un nospiediet taustiņu ОК uz tālvadības pults.

Sagaidiet televizora konfigurēšanas pabeigšanu (~ 10 minūtes).