Televizora Samsung konfigurēšana

Piemērā tiek apskatīts televizora modelis Samsung UE40H6400. Jūsu televizora Izvēlne var nedaudz atšķirties atkarībā no modeļa, izlaiduma gada un programmatūras versijas.

Neatkarīgi no televizora markas un modeļa, jāievēro šādi punkti: Izvēlnes iestatījumos atrodiet sadaļas (Translācija / Antenu (kabeļu) kanālu uzstādīšana / Kanāli). Izvēlieties punktu Automātiskā meklēšana. Ja televizorā paredzēta iestatīšana pa soļiem, sekojiet instrukcijām ekrānā. Mainiet meklēšanas iestatījumus izvēlnē Meklēšanas kabeļu parametri uz jauniem parametriem:

  • Pirmā frekvence / sākotnējā frekvence: 306 MHz/ 306000 KHz;
  • Pārraides ātrums: 6900 Ks/s;
  • Meklēšana tīklā: Jā;
  • Meklēšanas veids: Tīkls;

Palaidiet automātisko meklēšanu. Sagaidiet kanālu automātiskās meklēšanas beigas (~5 minūtes). Aizveriet konfigurācijas izvēlni.

Televizora Samsung detalizēta konfigurēšana

Nospiediet taustiņu Menu. Atvērtajā izvēlnē izvēlieties punktu Translācija (Трансляция, Broadcasting)

Uz pults nospiediet taustiņu pa labi.

Ekrānā tiks izvēlēts punkts Automātiskā iestatīšana (Автонастройка, Auto Tuning). Nospiediet uz pults taustiņu OK divas reizes.

Jaunatvērtajā logā, pretī punktam Antena (Антенна, Aerial), jāizvēlas Kabelis (Кабель, Cable). Ja pretī punktam Antena (Антенна, Aerial) izvēlēts kaut kas cits, tad uz pults nospiediet taustiņu OK, izmantojot taustiņus lejup vai augšup, izvēlieties Kabelis (Кабель, Cable) un nospiediet uz pults taustiņu OK.

Pēc tam nospiediet uz pults taustiņu lejup, lai pārietu uz punktu Meklēšanas režīms (Режим поиска, Scan Mode).

Pretī punktam Meklēšanas režīms (Режим поиска, Scan Mode) jāizvēlas punkts Tīkls (Сеть, Network). Ja izvēlēts kaut kas cits, tad nospiediet taustiņu OK, izmantojot uz pults taustiņus lejup vai augšup, izvēlieties Tīkls (Сеть, Network) un nospiediet taustiņu OK. Ja iestatījumi Jūsu televizorā sakrīt ar to, ko jūs redzat attēlā, nospiediet uz pults taustiņu lejup, lai izvēlētos taustiņus Skenēt (Сканир, Scan).

Pēc taustiņa Skenēt (Сканир, Scan) izvēles nospiediet uz pults taustiņu OK, pēc tam televizors sāks automātisko konfigurēšanu, kas aizņems aptuveni 5 minūtes.